Pocztówki Zabrze

Ulica Dworcowa. Pocztówka z historią.

Dziś o pocztówce z niezwykłą historią, o której nie dowiedziałbym się, gdyby nie osoba Joachima Walenzyka. Zdjęcie z tej pocztówki przedstawia dobrze znany i popularny motyw z ulicą Dworcowej i podwójny zapis Zabrze/Hindenburg z powodu zmiany nazwy wsi w 1915 roku.

Zabrze/Hindenburg O/S. Bahnhofstrasse.

Reserve Lazarett.

Nadawca tej pocztówki, Otto Kempf, urodził się 16.10.1894 roku w miejscowości Eisenberg w Turyngii. Służył w 9 kompanii Reserve-Infanterie-Regiment 260, z którą to w 1915 roku dotarł nad Dźwinę w Rosji, gdzie został postrzelony w lewe udo. Przypuszczalnie tak właśnie trafił do lazaretu rezerwowego w Zaborzu, który mieścił się przy szybie “Krug” (Krugschacht), stojącym wtedy między szybem Carnall dzisiejszego skansenu a ulicą Wolności. Pieczątkę lazaretu zobaczymy na odwrocie pocztówki.
Otto Kempf umarł 29.10.1918 roku, a więc krótko przed zakończeniem I wojny światowej. Jako przyczynę w akcie zgonu wymieniono feralną ranę z bitwy z 1915 roku.

Udało się także odnaleźć oficjalny meldunek o ranie datowany na 1 grudnia 1915 roku, na którego trop wpadł Joachim Walenzyk.

Sama pocztówkę wysłano pod koniec listopada 1915 roku, ale trzeba brać pod uwagę możliwy poślizg czasowy między odniesieniem rany, a meldunkiem i trafieniem do lazaretu.
Jako miejsce śmierci podano w akcie zgonu miejscowość Jena, która mieści się blisko miejsca jego urodzenia.
Sama treść kartki to natomiast podziękowania wysłane do owdowiałej już matki za paczkę, oraz informacje o tym, że leży w lazarecie. Pani Kempf wkrótce straciła również syna.

Historia ta oczywiście jest tylko przypuszczeniem, jednak wiele elementów jest tu spójnych. Mimo wszystko ani ja, ani Joachim Walenzyk nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że takie były losy tego właśnie żołnierza.

Autor: Rafał Tylenda.    Serdeczne podziękowania dla Joachima Walenzyka oraz Katarzyny Zagłoby.

Pocztówka ze zbioru  Rafała Tylendy.                                                                               30.06.2020

Źródła:

http://genwiki.genealogy.net/78._Reserve-Division_(WK1)?fbclid=IwAR1HJ2zlM0_1RJQhLBAxWvmBSAb02DcN2lJmttvPjxUYJ18mwBkUJWisjUs – historia dewizjii

https://des.genealogy.net/search/show/3430403?fbclid=IwAR3uYG_QzDF175m-ruXlLk2aJBKaVLv_kVWA-uCig-vId5X7vwNlzNOMrok – meldunek o ranie

https://des.genealogy.net/search/show/8494546?fbclid=IwAR0KqgEecYW68k6YI961iayywoRm5Ba5drH3Z2VnFTC6kzXqBrtms-_zR6Q  – data urodzin i zgonu