Muzeum – winiety – Siegelmarken.

Komornik Królewskiego Sądu Rejonowego w Zabrzu

Komornik Królewskiego Sądu Rejonowego w Zabrzu

Tą niebieską winietą zalepiano korespondencję egzekutora (komornika) Królewskiego Sądu Rejonowego w Zabrzu. Z faktu że użyto nazwy Zabrze i Sąd Królewski wynika że winiety tej używano do okresu I wojny światowej.
​Amtsgericht w Zabrzu utworzono w 1879r. Do obecnej siedziby przy ulicy 3-go maja wprowadził się w roku 1894.

​Ze zbiorów Andrzeja Dutkiewicza. 22.01.2016