Filmy

Filmy Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Zabrze 2002, spacer z Maciejem Orłosiem.

Zabrze w roku 2002 na filmie-reportażu prowadzonym przez Macieja Orłosia. Spacer po centrum i wywiady z ciekawymi ludźmi. Początki „Sztolni Królowa Luiza” ówczesny skansen górniczy. Zabrzańscy muzycy, artyści, historycy i sportowcy.
Dla niecierpliwych podane czasy poszczególnych sekwencji.
Zbigniew Religa, Zbigniew Stryj, Mirosław Muzykant, Stanisław Oślizło, Piotr Hnatyszyn, Roman Nowotarski, Henryk Mandrysz, Roman Urbańczyk, Jan Gustaw Jurkiewicz i inni.
Wyemitowany przez TVP3 Katowice.
Film nadesłał Andrzej Drożdżal. Serdecznie dziękuję Andrzeju.

0:00 Jan Gustaw Jurkiewicz opowiada o maszynie parowej szybu „Carnall” (Zabrze II).

3:00 Wywiad ze znanym zabrzańskim historykiem Piotrem Hnatyszynem.

6:00 Bar „Smak”. 🙂

7:00 Gra orkiestra dęta KWK „Makoszowy” pod dyrekcją Henryka Mandrysza.

8:20 Pod ziemią w skansenie i pokaz „Alpiny”.

10:50 Wywiad z prezydentem miasta Romanem Urbańczykiem.

15:10 Wywiad ze Stanisławem Oślizło i stadion.

18:10 Wywiad z prof. Zbigniewem Religą.

20:40 Wywiad z artystą plastykiem i muzykiem prof. Romanem Nowotarskim.

22:55 Wywiad z muzykiem, perkusistą i kompozytorem Mirosławem Muzykantem.

28:00 Wywiad z artystą plastykiem i przewodniczącym „Jaz-u” Marianem Oslizlo.

30:50 Filharmonia Zabrzańska i chór “Resonans con tutti “.

32:00 Wywiad z aktorem, reżyserem i poetą Zbigniewem Stryjem w pubie „Uliczka”.

35:20 Kuchnia śląska w „Karczmie Myśliwskiej”.

37:40 Festyn w kopalni „Ludwik”.

Zabrze nasze korzenie.

Zabrze widziane z powietrza którego już nie zobaczymy, zajmująca narracja, mapy i zabrzańskie legendy.          Historia naszego, twojego miasta w pigułce, od zarania do zajęcia miasta przez Armię Czerwoną.

Film zrealizowano w 1995 roku na zlecenie Urzędu Miejskiego.

Tekst opracowali Bernard Szczech i Barbara Ryszka.

Film przegrał z kasety VHS i udostępnił z domowej filmoteki  Andrzej Drożdżal , za co mu serdecznie dziękuję.

Produkcja: Studio Filmowe PLAY. (Szczegóły na zdjęciu okładki kasety).

Zabrze moje miasto 1999

Zabrze w 1999 roku, jego historia i obraz ówczesny, na filmie powstałym na zlecenie Urzędu Miasta. Zobaczyć można kilka budowli których już nie ma, na przykład Dom Kultury kop. Makoszowy przy ul. 3-go Maja i stary stadion Górnika Zabrze, obrazki z wszystkich dzielnic, a wszystko komentowane przyjemnym głosem lektora.

Film przegrał z kasety VHS i udostępnił z domowej filmoteki  Andrzej Drożdżal,  za co mu serdecznie dziękuję.

Scenariusz i reżyseria: Jerzy Ostafiński.

Produkcja: WIZUAL Studio Filmowe – Tarnowskie Góry.

Film powstał na zlecenie Zespołu ds. Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Sponsorzy wymienieni są na okładce kasety.

Opracował: A. Dutkiewicz.                                                                              29.03.2020