Pocztówki Zabrze

Ewangelicki Kościół Pokoju. Zabrze

Hindenburg. Evangelische Friedenskirche.

Zabrze.Ewangelicki Kościół Pokoju.

Kościół Pokoju, siedziba Zabrzańskiej Parafii Ewangelickiej. Tuż po wojnie, dla podkreślenia jej polskości, nazywała się Polska Parafia Ewangelicka, choć większość jej członków nie znała polskiego języka. Ale to zdjęcie pochodzi z lat 20-stych. Wtedy odbywały się w tym kościele, choć rzadko, również nabożeństwa w języku polskim dla nielicznej grupy posługującej się mową polską parafian. Z elementów widocznych na tej pocztówce, do czasów dzisiejszych zachował się tylko kościół i stojący na rogu ulic Klimasa i Lutra budynek w tle. Nie ma już bruku na ulicy, nie ma tego masywnego murowanego ogrodzenia, ani stojącej przy nim gazowej latarni. Kartkę wysłano w styczniu 1928 roku.     Więcej pocztówek i wiadomości tu.     22.04.14