Muzeum – dokumenty

Karta pocztowa kupca Mitschki i jak on się naprawdę nazywał.

Tą firmową kartę pocztową wysłano w lipcu 1921 roku, gorącym czasie powstań śląskich. Świadczą o tym również znaczki pocztowe wydawane wówczas przez Międzysojuszniczą Komisję Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku, która sprawowała tu wówczas władzę cywilną.

Nadawcą był Johann Mitzka, właściciel handlu towarami kolonialnymi i żelaznymi przy ulicy Tarnowitzerstraße 60, obecna nazwa ul. Tarnopolska, róg Kościuszki w Mikulczycach.

Mikulczyce należały wówczas do Powiatu Tarnogórskiego – Kreis Tarnowitz .

Towary kolonialne toównie produkty spożywcze, jak kawa, herbata, ryż, przyprawy kuchenne itp. sprowadzane dawniej do Europy z kolonii.

1

2

Wiadomości o Johanie znajdziemy w książkach adresowych i tak w 1912 roku zanotowano tam że mieszkał na ul. Łąkowej 107 a i uczył się zawodu piekarza. Pisownia nazwiska była tam nieco inna (Mitschka), ale najprawdopodobniej była to ta sama osoba.

1912

1924

W 1924 roku Johan prowadził już handel przy Tarnowitzerstrasse 60 i jego nazwisko zapisano jako Miczka.

Johann zmarł do roku 1939, gdyż wydana w tym roku książka adresowa podaje że sklep prowadził już Theodor Mitzka (znowu inna pisownia). Dom przy Tarnowitzerstrasse 60 należał do tej rodziny. Theodor jest tam wpisany jako „Kaufmann” – kupiec, a Pauline Mitzka jako „Witwe” – wdowa.

1939

1939

Było tam jeszcze osiem wynajmowanych mieszkań.

Ten budynek dzisiaj.

Tarnopolska 60

Opracował Andrzej Dutkiewicz.    Pocztówka z własnej kolekcji.    08.01.2023