Muzeum – winiety – Siegelmarken.

Królewski Starosta Powiatu Zabrzańskiego

Königlicher Landrath des Kreises Zabrze

Winieta używana do zaklejania korespondencji i oznaczania dokumentów Królewskiego Starosty Powiatu Zabrzańskiego. Tekst niemiecki: Königlicher
Landrath des Kreises Zabrze.
Zabrze stolicą powiatu zostało w 1873 roku, powiat zlikwidowano 31 grudnia 1926 roku.
Od 1915 roku był to Powiat Hindenburg.
Z kolekcji Andrzeja Dutkiewicza