Muzeum – dokumenty

Znaczek z godłem miasta Hindenburg – Kaffee HAG

Wappen Hindenburg.

To nie jest ani znaczek pocztowy ani winieta do zalepiania listów, lecz reklama kawy marki HAG z Bremy.
Firmę HAG założono w 1906 roku i w dwa lata później rozpoczęła ona wielką kampanię reklamową swych produktów. Wybitny niemiecki heraldyk Otto Hupp otrzymał w 1913 od firmy zlecenia graficznego opracowania herbów, również miast i miejscowości, które w postaci reklamowych znaczków dodawano do opakowań z kawą. Można było nabyć również specjalne albumy do przechowywania takiej kolekcji. Znaczek z godłem miasta Hindenburg, (Prusy, Prowincja Górny Śląsk, rejencja Opole) który ustanowiono w 1927 roku.

Więcej o trzech herbach miasta przeczytać można tu.

Opracował A. Dutkiewicz. Zbiór własny.