Pocztówki powojenne

Kościół św. Jadwigi na pocztówce z lat 60-tych

Kościół św. Jadwigi w Zabrzu-Porembie to niewątpliwie jeden z symboli naszego miasta. Napisano o nim niemal wszystko,choć nie do końca. Drewniana konstrukcja chroni go przed skutkami szkód górniczych. Zanim rozpoczęto budowę przygotowano ważącą 58 ton płytę żelbetową i na niej osadzono konstrukcję. Kolejną ciekawostką jest fakt że jest to jedyny obiekt sakralny w Zabrzu który nie powstał na planie prostokąta ani krzyża, lecz dwunastoboku.

Kościół św. Jadwigi

Jedna z wież.

St. Hedwigs-Kirche in Hindenburg-Zaborze.

Biuro Wydawnicze “Ruch”.

To przed ołtarzem tego kościoła ochrzczono 21 marca 1931 dziecko małżonków Eckert, otrzymał imiona Horst Emanuel. Znamy go wszyscy pod pseudonimem literackim „Janosch”.

Pocztówka ta pochodzi z lat 60-tych XX w. Wydano ją w ilości zaledwie 1000 sztuk. Tą starą latarnie możemy zobaczyć również na pocztówkach przedwojennych.

Wydawca: Biuro Wydawnicze “Ruch”.

Opis: Piotr Herszowski. Pocztówka z własnego zbioru.                                   28.03.2019

Źródła:

https://gliwice.gosc.pl/doc/4256224.Cztery-wieze-ku-niebu

Film D.Walerjańskiego: https://www.youtube.com/watch?v=B06T2M4q-UY