Muzeum – dokumenty

Wezwanie do sądu pana Lattki z 1932r.

Początki Sądu Okręgowego w Zabrzu sięgają roku 1879. Wówczas po reorganizacji sądownictwa na Górnym Śląsku, u zbiegu Kaniastrasse (Padlewskiego) i Kirchstrasse (Klimasa) w domu pana Gąsiora utworzono pierwszą jego siedzibę w Zabrzu – wówczas jeszcze wsi.

Jego obecna siedziba znajduje w jednym z najbardziej reprezentatywnych budynków w Zabrzu. Pochodzący z 1894 roku, znajduje się przy ul 3maja (Dorotheenstrasse). Rozbudowano go w roku 1907 i w tej postaci możemy go podziwiać do dziś. Kierownictwo sądu prowadzili sędziowie nadzorczy Schiting, Knop, Wohl. Adwokaturą zarządzał Cornelius. Po krótkim zarysie historii Zabrzańskiego Sądu, w naszym muzeum możemy zobaczyć wezwanie z roku 1932.

1

Adresat, którym był „Posiedziciel * Johannes Lattka”,otrzymał je w normalnej wówczas formie karty papieru złożonej w formę listu. Widoczne są: pieczątka nadawcy, czyli kancelarii Sądu Rejonowego Hindenburg OS, sygnatura i numer sprawy. Wezwanie wysłano 15 kwietnia 1932 roku.

Po otwarciu pisma widzimy iż jest to wezwanie do stawienia się w sądzie w sprawie rewaloryzacji (wartości) gruntu. Wezwanie to petent musiał mieć przy sobie na spotkaniu, umówionym na 6 maja 1932 roku o godzinie 11.30 w pokoju numer 60, w Sądzie Rejonowym w Hindenburgu przy Dorothenstrasse 21. Pismo nadano 13 kwietnia 1932 roku. Na dole swój podpis złożył inspektor kancelarii.

2

3

4

Tekst drukowany na dole dokumentu wyjaśnia nam że był to formularz używany przy wezwaniach sądowniczych bez zagrożenia karą.

Drukowała je Schlesische Druckerei AG, Tauentzienstr. 49 in Breslau.

* Historyczne pojęcie, obecnie „właściciel” nieruchomości. W oryginale: Hausbesitzer.

Opracował Piotr Herszowski.      Dokument z jego kolekcji.                                     05.03.2023