Muzeum – górnictwo

Korespondencja Pruskiej Dyrekcji Górniczej w Hindenburg (Zabrze).

„Zjednoczenie Zbytu Wschodnioniemieckiego Przemysłu Wapienniczego w Opolu”

Biuro Sprzedaży Górnośląskich Kopalń Państwowych.

Firmowa karta korespondencyjna „Pruskiej Dyrekcji Górniczej w Hindenburg (Zabrze)”. Tak napisane jest na wyraźnej okrągłej pieczęci w górnym lewym rogu, zaopatrzonej ponadto w pruskiego orła i górnicze młotki i żelazko. Naklejono na nią pięć znaczków o nominale 20 Pfennigów z napisem „znaczek służbowy”. Odbiorcą było „Zjednoczenie Zbytu Wschodnioniemieckiego Przemysłu Wapienniczego w Opolu”. Na odwrocie dowiadujemy się o celu tej korespondencji. Pierwsze zdanie u góry znaczy: Na wasz rachunek i odpowiedzialność przeładowaliśmy…. Pod gruba kreską: Kopalnia Królowa-Luiza Pole-Zachód….. Poniżej podano numery wagonów, oraz wyszczególniono rodzaj ładunku. M.in. cement portlandzki. U dołu „Hindenburg O.-S. i data 5 lipca 1923 roku. Zaczerniony napis to „Pruska Dyrekcja Górnicza. Biuro handlowe”, zastąpiony nową nazwą „Biuro Sprzedaży Górnośląskich Kopalń Państwowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.     Karta ma wymiary pocztówki.

Opracował A. Dutkiewicz.    Kolekcja własna.                                              08.02.14