Kolej

Cztery portrety parowozów z 1980 roku manewrujących wokół dworca Zabrze-Wschód i kopalni Zabrze-Bielszowice w Zaborzu.

Po południowej stronie Trasy Średnicowej w Zaborzu, tam gdzie dziś plac budowy i pokopalniane gruzy i chaszcze, był kiedyś dworzec kolejowy Zabrze-Wschód i niezliczone tory manewrowe kopalni „Zabrze-Bielszowice”. Dziś tylko wprawne oko zobaczy tego wszystkiego resztki. Ale pozostały zdjęcia.

TKw2

1. ​Blisko 50-cio letni TKw2 na torach widocznego z lewej strony dworca Zabrze-Wschód (do 1945 r. Poremba, Hindenburg Ost). W tle betonowa wieża szybu piątego kop. Zabrze-Bielszowice. Tor z lewej to odgałęzienie do osadników kopalnianych.

2. Parowóz TKp przy rogatce przejazdu przez ulicę Bielszowicką. Widoczny familok stał przy ulicy Piekarskiej.

TKp

TKw2 i TKp

3.   ​Parowozy TKw2 i TKp w trakcie manewrów.

4. Parowóz TKw2 na terenie kopalni.

TKw2 na terenie kopalni

Te niezmiernie rzadkie fotografie których autorem jest J. Szeliga prezentujemy dzięki Piotrowi Herszowskiemu który otrzymał je od pana Krzysztofa Jakubiny z Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów w Pyskowicach
www.tozk.pl.
Opracował: A. Dutkiewicz.                                                                                                               08.06.2017