Muzeum – dokumenty

Legitymacja Krzyża Honorowego Żołnierzy Frontowych, nazywanego również Krzyżem Honorowym za Wojnę Światową 1914-1918

Otrzymał go zabrzanin, górnik Roman Wienczek w dniu 18 lutego 1935 roku. Ustanowione w lipca 1934 roku z inicjatywy Prezydenta Rzeszy Paula von Hindenburg odznaczenie dzieliło się na trzy rodzaje: dla żołnierzy frontowych, uczestników wojny, wdów, oraz rodziców poległych. Krzyży przyznano aż 10 milionów. Wydawały go administracje miejskie i władze policyjne.

Legitymacja „Krzyża Honorowego Żołnierzy Frontowych”

Zdjęcie krzyża.

Zdjęcie krzyża ze strony http://www.ehrenzeichen-orden.de/nationalsozialismus/ehrenkreuz-des-1-weltkrieges-frontkampferkreuz.html

Tekst legitymacji : W imieniu Wodza i Kanclerza Rzeszy przyznaje się górnikowi Romanowi Wienczkowi z Hindenburg OS. na podstawie zarządzenia z dnia 13 lipca 1934 na pamiątkę wojny światowej 1914/1918, przez Prezydenta Rzeszy Feldmarszałka von Hindenburga ustanowiony Krzyż Honorowy dla Żołnierzy Frontowych. ​Z pieczęci wynika że odznaczenie wydał Prezydent Policji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego W Gliwicach.
Otrzymaliśmy również zdjęcia jego Książeczki Wojskowej z której odczytać można kilka danych.

Okładka.

Odniesione rany.

Odznaczenia, kampanie.

Roman Wienczek urodził się w 1897 roku w Roszowicach w powiecie Kozielskim. Do wojska powołano go 4 października 1916 roku.
Walczył na froncie francuskim. Był kilkukrotnie ranny. W lipcu 1918 roku przyznano mu Krzyż Żelazny II klasy (Eisernes Kreuz II Klasse).

​Mieszkał w Zabrzu przy ulicy Mikulczyckiej, był żonaty, miał jedną córkę. Na skutek rany kulał do końca życia. Zmarł w 1968 roku.
Odznaczony był krewnym pani  Gabrieli Salwierak  która nadesłała mi wszystko co jest tu pokazane. Serdecznie jej za to dziękuję.
Opracował A. Dutkiewicz. 07.02.2018.