Pocztówki Włodzimierza Wysockiego.

Koszary policji, obecnie Politechnika Śląska w Zabrzu. Pocztówki.

Stojący na skrzyżowaniu ulic Roosevelta i generała De Gaulle’a zespół budynków służący obecnie Politechnice Śląskiej i Urzędowi Pracy, powstał z zupełnie innym przeznaczeniem.
Wybudowano go w 1925 roku w ówczesnym Hindenburgu jako koszary policji.
Ulice gdzie stoi nazywały się wówczas odpowiednio Sosnitzaerstraße (Sośnicka) i Herrmann Stehr Straße (odcinek od skrzyżowania w kierunku południowym).

Hindenburg O.-S. Kwatera policji.

Widok od ulicy Roosevelta.

Wydawca: Verlag Max Czech, Hindenburg O.-S.

Powodem wybudowania tak dużych koszar dla policji był podpisany w Wersalu 28.06.1919 po przegranej przez Niemcy I wojny światowej traktat pokojowy. Zakładał on drastyczne ograniczenie liczebności armii niemieckiej do 100 tys. żołnierzy, więc oddziały wojskowe zastępowano dobrze wyszkolonymi oddziałami policji.

Hindenburg Oberschlesien. Wjazd do kwatery policji.

Widok od ulicy De Gaulle’a.

Wydawca: Verlag Max Czech, Hindenburg O.-S.

Budowle te noszą cechy „architektury przejściowej” (przed modernizmem). Noszą klasyczne cechy jak: Symetria, spadziste dachy, klasyczna fasada, połączone z geometrycznym i ekspresjonistycznym detalem.

Hindenburg Oberschlesien.
Kwatera policji.

Widok od tyłu z ul. De Gaulle’a.

Wydawca: Verlag Max Czech, Hindenburg O.-S.

Hindenburg Oberschlesien. Kwatera policji.

Wydawcy nie podano.

Pocztówka wykonana techniką bromowo-żelatynową, zwaną także „suchą płytą”.

(Bromsilber-Imitation).

Hindenburg Oberschlesien. Kwatera policji.

Wydawcy nie podano.

Po 1945 roku koszary służyły Ludowemu Wojsku Polskiemu. W 1959 roku stacjonującej tam jednostce wojskowej przyznano numer JW5539. Stacjonowały w niej:

17 Samodzielna Kompania Inżynieryjno-Remontowa (1959 – 1961).

34 Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1961 – 1969)

34 Pułk Inżynieryjno-Budowlany (1969 – do końca ? ).

Charakterystyczny był widok żołnierzy siedzących w oknach i gwiżdżących na przechodzące chodnikiem dziewczyny.

Z okazji 20-lecia powstania jednostki wydano pamiątkowy medal z ówczesnym herbem Zabrza. (Zdjęcia z portalu „Allegro”).

Od 1995 roku większość budynków zajmuje Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Wszystkie te archiwalne pocztówki pochodzą z kolekcji Włodzimierza Wysockiego który kolekcjonuje je już ponad 20 lat, w jego posiadaniu jest około 700 egzemplarzy. Były wystawione w Galerii Muzeum Miejskiego Cafe Silesia w od 14 marca do 5 maja 2019 roku.
Dzięki jego uprzejmości i ogromnej pomocy pani Urszuli Wieczorek z Muzeum Miejskiego w Zabrzu możemy je tu wszystkie zobaczyć, za co serdecznie im obu dziękuję.

Opracował:  Andrzej Dutkiewicz.                                                                                         29.06.2020