Muzeum – pieniądz zastępczy

Pieniądz zastępczy gmin miejskich i wiejskich GOP

To dość niezwykły pieniądz zastępczy z 1919 roku gdyż wydany i pokrywany nie przez jedno miasto czy fabrykę w przez kilka miast i powiatów miejskich i wiejskich.

25 Pfennige.

Za odkupienie odpowiadają:

Na awersie od góry napis: Pieniądz zastępczy powiatów miejskich i wiejskich górnośląskiego okręgu przemysłowego. Wartość 25 fenigów. Ważny do 31 grudnia 1919 roku. Na rewersie: Za odkupienie odpowiadają: Miasta lub powiaty Bytom, Gliwice, Zabrze, Katowice, Chorzów, Rybnik i Tarnowskie Góry.

Wydawca: Carl Fleming. Sp. Akcyjna Głogów i Berlin.      Z kolekcji  Rafała Ciniewskiego.   06.12.2015