Pocztówki Zaborze

Gospoda i sklep na Atlantydzie – Zaborze Kolonia B.

Kiedyś miejskiego charakteru część Zaborza, przy zlikwidowanej kopalni Zabrze-Wschód (Poremba) głębionej od 1870 roku jako Kopalnia Królowej Luizy-Wschód. To Kolonia B. wybudowana pod patronatem tej kopalni. Ulica Józefa Lompy (obecnie), kiedyś Hauptstrasse, Brojastrasse, Kunzendorferstrasse.

Nie do poznania, dziś stoją tam pojedyncze domy w opuszczonej i zaniedbanej okolicy.

Kolonie B Zaborze

1903

Widoczna tu grupa ludzi zgromadziła się przed sklepem kolonialnym Josefa Skiby. Być może to uroczystość rodzinna, albo inna, oficjalna, gdyż Skiba Josef był zastępcą członka komisji drobnego handlu i przedsiębiorczości przy izbie handlowej okręgu administracyjnego z siedzibą w Opolu. Na to stanowisko wybrali go członkowie stowarzyszeń kupieckich.

Po zakończeniu tej przypuszczalnej uroczystości można było udać się do gospody Simona Ehrlicha, która znajdowała się dokładnie naprzeciwko. Z dużym prawdopodobieństwem znajdowała się ona na rogu ulicy Górniczej i po 1945 roku otwarto tam legendarną, nie istniejącą od lat restaurację „Gwarek”.

Tą pocztówkę wysłano w roku 1903, a pan Ehrlich toczył w latach 1889 – 1890 spór urzędowy po odebraniu mu koncesji na wyszynk. Jak widać wygrał, gdyż na rogu kamienicy, przy wejściu możemy przeczytać że serwuje się tam piwa i wina.

W książce adresowej Hindenburga z 1938 roku znajdziemy jeszcze ten sklep, prowadzony przez Güntera Skibę, ale gospody Ehrlicha już nie ma.

„Kolonialwarenladen” Skiby zobaczyć można jeszcze na tej pocztówce, pochodzącej z artykułu o tej Zabrzańskiej Atlantydzie, jaką była ta kolonia. Jest tam dużo zdjęć i jej historia. Również zdjęcia z restauracji „Gwarek”.

Skiba.

Pocztówka jest własnością Andrzeja Terleckiego i serdecznie dziękuję mu za jej udostępnienie.

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.                                                           06.05.2024