Pocztówki Zabrze

Park Poległych Bohaterów i plac Traugutta

“Skagerrak-Park”

Wydawca: Verlag Schöning & Co + Gebrüder Schmidt – Lübeck.

Pocztówka z przedwojennego zdjęcia wydana w Niemczech w latach 70-tych.

Ten szlachetny porządek i klarowność linii placu Traugutta i parku trochę się już dzisiaj zatarły. Plac do końca lat 20 służył tylko do targów czwartkowych, co nadało mu również jego starą nazwę. W roku 1928 i 29 przebudowano go do widocznego stanu. Park (pierwsze nazwy to “Stadt-Park”- park miejski i”Skagerrak-Park”) i tereny zielone są autorstwa Gustava Allingera z Berlina. Kształt kościoła św. Kamila z lewej to pomysł Heinricha Gerlacha z Gliwic, a jego wnętrze Dominika Böhma z Kolonii. Tenże wybitny Dominikus zaprojektował również stojący przy kościele dom starców i szkołę zawodową z prawej, która stoi na skanalizowanej Bytomce. To było tzw. miasto północne w programie budowy wielkiego Hindenburga. Na tej pocztówce najważniejszy jest park, do którego wejście akcentują dwie wysokie kolumny, gdyż zatytułowana jest: Nowa promenada w parku, w tle dom starców. Ze zbiorów Andrzeja Dutkiewicza.
Pocztówka z przedwojennego zdjęcia wydana w Niemczech w latach 70-tych.

Wydawca: Verlag Schöning & Co + Gebrüder Schmidt – Lübeck.                                       12.09.2015