Muzeum – dokumenty

Przedwojenne polskie dokumenty z Pawłowa.

Dowód osobisty.

Gmina Pawłów.

Drukarnia Państwowa.

Tym razem udało się nam kupić przedwojenny dowód osobisty mieszkańca Pawłowa – Eryka Olszenki, Także jego świadectwo czeladnicze rzemiosła ślusarskiego.

Świadectwo Czeladnicze

Izba Rzemieślnicza.

Województwo Śląskie.

Przymusowy Cech Ślusarzy.

Z legitymacji, której nie udało się nam zdobyć wiemy także, że pan Eryk Olszenka zamieszkały w Pawłowie przy ul. Kościelnej 19 posiadał legitymację Związku Powstańców Śląskich. Do Związku Powstańców Śląskich Grupa Pawłów wstąpił 8 kwietnia 1934 roku.

Ze zbioru Dariusza Guza.                                                                          09.01.2016