Muzeum – dokumenty

Poczta w Dorocie. List do brytyjskiej strefy okupacyjnej.

Pieczątka cenzora brytyjskiego.

Zabrze Górny Śląsk.

Ten wysłany 18.05.1947 roku list posiada na kopercie dwie bardzo rzadkie pieczątki. Na znaczku brakującą w naszej kolekcji pieczęć z poczty w Dorocie, czyli urzędu Zabrze 2. (Przed zmianą w 1952 r). Ta niebieska jest pieczęcią angielskiej cenzury. List wysłano Heersum przez Hildesheim do brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Został ocenzurowany – to znaczy otwarty, przeczytany i ponownie zamknięty widoczną po prawej stronie taśmą brytyjskiej cenzury. Oprócz taśmy przybito pieczątkę z numerem cenzora. Zabrzanin który go wysłał mieszkał na ulicy 3 Maja.

List w języku niemieckim.

Poczta polowa- Feldpost.

Szkoda, że w kopercie nie było listu z Polski do Niemiec. Sprzedający kopertę włożył do listu korespondencję z Niemiec do Polski. Jej treść zawiera podziękowania za pamięć o urodzinach, pozdrowienia i uprzejmości. Napisano to na karcie poczty polowej.

Zobacz historię poczty w Dorocie !!!

Kolekcja i opracowanie:  Dariusz Guz.                                                                 02.02.2015