Pocztówki Zabrze

Kościół św. Franciszka w Zaborzu na 100 letniej pocztówce.

Zaborze Zabrze Hindenburg Franziskus Kirche

Zaborze, Deutsch-O.S., Katholische Kirche.

Zaborze Zabrze Hindenburg Franziskus Kirche

A. Kempski`s Nachfolger E.Soika,Zaborze I. OS

Jeden z najbardziej charakterystycznych widoków z Zaborza , czyli kościół św. Franciszka i ulica Kroprinzenstrasse (Wolności). Neogotycki kościół z wysoką na 67m wieżą wybudowano w latach 1884-85 i poświecono 29 listopada tego roku w obecności 15 tys wiernych.

Widać również budynek plebanii której budowę rozpoczęto zaraz po ukończeniu kościoła. Jesienią 1886r budynek był gotowy w stanie surowym, a już wiosną następnego roku odbywały się w nim pierwsze lekcje religii. Jako pierwszy wprowadził się tam kś. Fiegel, 2 czerwca 1887r , choć nie wszystko zostało w nim wykończone.

Podpis na pocztówce, brak pomnika poległych mieszkańców Zaborza w I wojnie swiatowej, oraz tramwaj wąskotorowy, pozwalają nam ustalić dokładne datowanie tej pocztówki na lata 1922-25.

Wydawca: A. Kempski`s Nachfolger E.Soika,Zaborze I. OS

Źródło: Kroniki miasta Zabrza 2\2010

Opracował: Piotr Herszowski.                     Pocztówka ze zbiorów autora.                          26.12.2019