Muzeum – dokumenty

Dowody rejestracyjne pojazdów z Hindenburg O.S.

Kraftfahrzeugschein, czyli dowód rejestracyjny pojazd wystawiony w Hindenburg O/S panu Alfonsowi Wlodacz. Dokument dotyczył samochodu osobowego marki Opel. Przyznano numer rejestracyjny I K 47356. Dowód wystawiono 8 października 1938 roku przez podległy prezydentowi policji górnośląskiego okręgu przemysłowego w Gliwicach, urząd policji w Zabrzu.

Kraftfahrzeugschein 1.

Na wewnętrznej stronie dowodu podano dane pojazdu. Duża niebieska pieczęć pod znaczkami skarbowymi informuje iż pojazd zarejestrowano po raz pierwszy po 31 marca 1933 roku i dla tego zwolniony jest od podatku.

Kraftfahrzeugschein 2

Dnia 23 sierpnia 1940 roku pan Wlodacz zarejestrował w tym samym urzędzie przyczepę, którą prawdopodobnie dokupił do swego Opla i otrzymał jako potwierdzenie taki oto dokument. Anhängerschein, czyli dowód rejestracji przyczepy.

Anhängerschein 1

Anhängerschein 2

Ciekawostka przeniesiona z Muzeum archiwum zabrza.aplus.pl teraz pod nowym adresem.

http://aplus.historia-zabrza.pl/muzeum_zabrza_dokumenty.html

Opracował i tłumaczył: Andrzej Dutkiewicz. 24.10.2022