Zobacz zbiór pocztówek z Makoszów

na http://aplus.historia-zabrza.pl/

(zabrze.aplus)