Muzeum – dokumenty

Znaczki skarbowe Mikulczyce 1909

Znaczki opłaty urzędowej gminy Mikulczyce.

Cztery znaczki opłaty urzędowej gminy Mikulczyce. Opłatę wnosiło się w urzędzie  za wydanie decyzji urzędowych. Te znaczki naklejone były na dokumencie informującym o zawarciu ślubu. Dokument został
sporządzony około 1933 roku. Znaczki opłaty urzędowej wydane przez konkretny urząd gminy są rzadkością. Z reguły znaczki byływydawane dla całego kraju. Na znaczku pozostawało wolne miejsce, w którym wpisywało się nazwę, bądź przybijało pieczęć urzędu.  Dotychczas spotkałem się jeszcze z jednym podobnym egzemplarzem
wydanym przez królewski urząd stanu cywilnego w Zabrzu.  Na tym znaczku widnieje rok 1909.
Opracował  Dariusz Guz.     Z kolekcji autora.