Pocztówki Zabrze

Koszary policji ul. Roosevelta – Sosnitzaerstrasse.

Na przedstawionej pocztówce widoczne jest wejście do oddanych do użytku w 1925 roku koszar policji, które zlokalizowane były przy Sosnitzaerstrasse (ul. Roosevelta, róg De Gaulle a). Dziś mieści się tam m.in. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Kartkę wysłano z Zabrza do pięknego miasta Leonberg koło Stuttgartu w Wirttembergii.

Opis pocztówki: Wjazd do siedziby policji.

Wydawca: Max Czech, Hindenburg, O.-S.

Wygląd dzisiejszy (googlemaps)

Dla czego postawiono w Zabrzu ogromne koszary policji?
W wyniku przegrania przez Niemcy I wojny światowej i podpisania Traktatu Wersalskiego, w V jego części nakazano zmniejszenie armii niemieckiej do 100 tys. żołnierzy oraz zakazano wprowadzenia powszechnego obowiązku służby wojskowej. Miał również obowiązywać zakaz wyposażenia armii w czołgi i samoloty bojowe. Została też ograniczona ilość większych okrętów.
Zamiast armii Rzesza Niemiecka rozbudowała siły policyjne, dla których w wielu miastach zostały wybudowane koszary policji. 16 kwietnia 1922 roku został podpisany pomiędzy Rzeszą Niemiecką a RFSRR (Rosja Radziecka) we włoskim mieście Rapallo układ. W układzie Niemcy zobowiązały się do zaopatrzenia Rosjan w broń, amunicję oraz pomoc w rozbudowaniu przemysłu zbrojeniowego w zamian za udostępnienie Niemcom poligonów wojskowych dla zakazanych rodzajów broni pancernych, lotniczych i gazowych.

Wydawca: Max Czech, Hindenburg, O.-S. Stempel pocztowy z 26.11.1929 roku.

Opracował Dariusz Guz.     Pocztówka z kolekcji autora.                                             11.09.2016