Pocztówki Zabrze

Zabrze O.-S. Dorotheen-Strasse / 3-go maja. Kamienice.

Zabrze O.-S. Dorotheen-Strasse

Te dwie urodziwe (do dzisiaj!) kamienice stoją przy ulicy 3-go maja 39 i 41. Pochodzą z lat przełomu XIX i XX wieku. Mieściły mieszkania czynszowe i sklepy. W kamienicy nr 39 były to sklep kolonialny, drogeria i sklep z modą. Mieszkania na pierwszym piętrze były najdroższe. Im wyżej tym taniej, często mniejsza powierzchnia i wysokość mieszkań. To była reguła. Pocztówka wydrukowana była przed zmianą nazwy wsi z Zabrze na
Hindenburg O.-S. w 1915 roku, a sprzedana już po tej dacie. Świadczy o tym prowizoryczny pieczątka z nową nazwą przystawiona w lewym górnym rogu. Wydawca nieznany.                                07.05.2015