Zdjęcia powojenne-Zaborze

Punkt Oporu Zaborze. Nieistniejący bunkier

Na tym wyblakłym zdjęciu widać nieistniejący bunkier Punktu Oporu Zaborze. Należał on do Pozycji Górnośląskiej (Oberschlesien – Stellung).

Oberschlesien – Stellung

Mapka ze strony www.fortyfikacja.pl.

Do roku 1939 zbudowano sześć takich schronów, do dnia dzisiejszego przetrwały zaledwie trzy .Ten widoczny na zdjęciu znajdował się przy linii kolejowej Wrocław – Mysłowice. Czyli szlaku łączącym ówczesna Polskę (Ruda Ślaska) i Niemcy(Zabrze). W pobliżu znajdowała się tez droga łącząca te miejscowości, oraz szyb wentylacyjny kopalni „Zabrze” (Ruda Schacht).Budowa schronu w tym miejscu miała wiec swoje uzasadnienie. Nigdy nie został ukończony, nie posiadał kopuły pancernej,nie wiemy też na pewno jakiego był typu, prawdopodobnie R116, jak większość na Zaborzu. Nie niepokojony przez nikogo przetrwał do drugiej polowy lat 80-tych. Wówczas rozpoczęła się budowa KRR (Kolejowy Ruch Regionalny). Obok istniejącego nasypu, zaczęto sypać drugi. Bunkier rozebrano a resztę zasypano. Do dziś można dostrzec rozrzucone spore kawałki zbrojonego betonu. Zdjęcie z ok. 1985r.
Opracował: Piotr Herszowski.                                                              07.01.2016

Źródła: http://www.fortyfikacja.pl oraz http://www.eksploratorzy.com.pl/