Muzeum – dokumenty

Książeczka pracy Conrada Wosnitzy 1914 r

Mikulczyce rok 1914, nieletni Conrad Wosnitza, półsierota, zmuszony jest podjąć pracę na kopalni aby pomóc swej owdowiałej matce. Oboje zamieszkują przy ulicy Friedrichstrasse 89. Dziś jest to ulica Kościuszki, ale numeracja domów przebiega w odwrotnym kierunku.

Książeczka pracy Conrada Wosnitza 1914 r.

Mikulczyce, powiat Tarnowskie Góry,

Wpisy pracodawcy.

Ta książeczka pracy (Arbeitsbuch) ma już 100 lat. Wystawiono ją w 1914 roku panu Conradowi Wosnitza urodzonemu w 1899 roku, mieszkańcowi Mikulczyc. Na pierwszej stronie widoczny orzeł cesarski, imię właściciela, data i miejsce urodzenia i zamieszkania. U dołu imię przedstawiciela prawnego którym była matka nieletniego jeszcze Conrada, Anastasia. Na stronie drugiej podpis właściciela, data wpisania do rejestru pracowników pod numerem 51, dalej pieczątki i podpis kierownika urzędu w Mikulczycach, powiat Tarnowskie Góry, jak na okrągłej pieczęci. W wypadku gdy nie była to pierwsza książeczka danej osoby, uwagę o tym wpisywało się poniżej. Na stronach 6 i 7 wpisy pracodawców. Conrad pracował jako robotnik młodociany na stanowisku ładowacza w kopalni Consolidirtes Steinkohlenbergwerk Donnersmarckhütte (kopalnia Mikulczyce) od 1 września 1914 do 15 maja 1917 roku. Następnie w firmie budowlanej Hermann Steiner w Bytomiu jako robotnik od 19 maja do 24 lipca 1917 roku. Od września 1917 do czerwca 1922 roku był znowu ładowaczem na kopalni Mikulczyce. Na tym kończą się zapisy w tym dokumencie.

Kolekcja i opracowanie: Andrzej Dutkiewicz.                                                                     24.02.14.