Muzeum – dokumenty

Cegielni Markiefki w Kończycach

Cegielni Markiefki w Kończycach.

Owalna pieczęć firmowe cegielni Roberta Markiefki w Kończycach. Stała przy ulicy Paderewskiego 21, tam gdzie teraz sklep Biedronka. Cegły były przez wiele lat podstawowym materiałem budowlanym ny Górnym Śląsku i w prawie każdej miejscowości stała jakaś cegielnia. Tej w Kończycach nie znaleźliśmy w spisie górnośląskiego przemysłu z 1914 roku, być może była za mała lub jeszcze nie istniała. W mieście Hindenburg (Zabrze) w 1912 roku, jak z książki adresowej wynika było ich pięć, choć być może nie wszystkie tam ujęto. Pieczątkę nadesłał Karol Franek Kleczka, za co serdecznie dziękujemy.             14.09.2015