Zakłady górnicze

Szyb Gigant kopalni Pstrowski-Rokitnica-Castellengo.

Początki szybu „Gigant” kopalni „Rokitnica” (wcześniej Castellengo – później „Pstrowski”) sięgają roku 1942.

W założonej przez właściciela Biskupic hrabiego von Ballestrem w 1897 roku kopalni nazwanej najpierw „Castellengo” przystąpiono w roku 1942 do budowy nowego zakładu wydobywczego o takiej właśnie nazwie. Zadaniem zakładu „Gigant” była konsolidacja kopalń „Castellengo” i „ Abwehr” (późniejsza kopalnia „Mikulczyce”). Ten najokazalszy szyb kopalniany w Zabrzu miał być najważniejszą jego częścią i osiągnąć głębokość 875 metrów. Już po roku wojenne kłopoty z zaopatrzeniem wymusiły przerwanie tych prac.

Po przejęciu kopalni przez władze polskie w 1945 roku i nazwaniu jej „Rokitnica”, już w rok później kontynuowano budowę szybu. W 1951 roku zakończono głębienie. Po ukończeniu wieży szybowej i nadszybia, w 1952-54 oddano maszynownie przedziałów północnego i południowego. Szyb wyposażono w dwa 10-cio tonowe skipy.

Pierwszy symboliczny wózek z węglem wyjechał szybem w Barbórkę 1953 roku.

Przedział południowy oddano w roku 1960. W roku 1975 wyremontowano szyb i podszybie na głębokości 825 m. „Gigant” otrzymał nowe liny i większe skipy o pojemności 14 ton.

W 2000 roku kopalnia wstrzymała wydobycie, a szyb przekazano do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi.

http://srk.com.pl/wp-content/uploads/2015/10/SRK_ODDZIAL_CZOK.pdf /

Odwadnia zroby okolicznych zamkniętych kopalń. Pompownia znajduje się na powierzchni.


Zdjęcia pochodzą z około 2000 roku i zostały zakupione na portalu internetowym.

Serdeczne podziękowania dla Piotra Herszowskiego za skanowanie zdjęć.

Opracowanie i własność:

Andrzej Dutkiewicz.

25.07.2016

Źródło: Adam Frużyński. Kopalnie Węgla Kamiennego w Polsce. Dom Wydawniczy Księży Młyn. Łódź 2012.

Dzięki Damianowi Halmerowi przedstawiamy tu Kronikę Filmową, gdzie na samym początku zobaczymy pierwszy symboliczny wózek z węglem wyjeżdżający szybem „Gigant”.


PKF 53. Barburka 1953. Kopalnia Gigant w Rokitnicy.

/Barburka – pisownia oryginalna/