Zdjęcia powojenne-Zabrze

Półokrągły dom mieszkalny przy pl. Wolności.

Do częściowo opustoszałego w 1945 roku Zabrza szybko napływali nowi mieszkańcy. Wysiedleńcy ze wschodnich terenów Polski, reemigranci z Francji, Belgii i ludzie z przeróżnych kierunków Polski i świata. Szybko zaczęło brakować zdatnych do zamieszkania lokali.
W 1948 roku dnia 20 października wmurowano uroczyście akt erekcyjny pod budowę dwóch wszystkim znanych budynków mieszkalnych przy ulicy Powstańców Śląskich 2 i 4, naprzeciw gmachu Prezydium Miejskiego. Stanęły one na miejscu zniszczonych przez działania wojenne starych kamienic.

W tym pierwszym półokrągłym, na parterze umieszczono księgarnię, która przetrwała tam aż do XXI wieku. Budynki zaprojektowała pani inżynier architektury Anna Jurkowska. Oba czteropiętrowe, o kubaturze 16 102 m2, przeznaczone były dla pracowników Biura Projektowania Urządzeń Przemysłu Hutniczego.

1

2

Głównym wykonawcą był Oddział 8 Budowlany Zjednoczenia Śląsko – Dąbrowskich Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych w Zabrzu przy ulicy Wyczółkowskiego 3. Wszystko to przeczytać można na akcie erekcyjnym tej budowy, którego zdjęciem dysponujemy. W akcie tym wymieniono również wszystkich najważniejszych wówczas włodarzy Polski z prezydentem Bierutem i prezydentem Zabrza Pawłem Dubielem między innymi. Na pozostałych dwóch zdjęciach zobaczymy uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego budowy.

Na zdjęciu gdzie widać podium, zobaczymy też nie istniejący już budynek, który przylegał do prezydium miasta. Obecnie w tym miejscu znajduje się siedziba Muzeum Miejskiego w Zabrzu i ten budynek ma też swoją ciekawą historię.

3

Zdjęcia i wiadomości otrzymaliśmy od Piotra Brzeziny z Zabrza. Serdecznie mu z nie dziękuję.

Redakcja: Andrzej Dutkiewicz.          Przeniesione z zabrze.aplus / http://aplus.historia-zabrza.pl/     

05.04.23