Pocztówki Zabrze

Szpital Bracki-Łaźnia ul. 3-go maja 1916r.

Co ma wspólnego zabrzański szpital przy ulicy 3-go maja z wojną secesyjną w USA? Ano ma. Szpitale spółek brackich w całych Niemczech budowane były według schematu powstałego w USA w wyniku doświadczeń tej wojny. Amerykanie doszli do wniosku że ścisły rozdział budynków gospodarczych od pawilonów medycznych, oraz rozdział pawilonów rożnych specjalizacji pomaga w unikaniu wzajemnych infekcji i organizacji pracy szpitala.

„Szpital Bracki-Łaźnia”

Hindenburg Lazaret Badehaus

Tak też budowano szpitale górnicze w Niemczech, oraz te na Górnym Śląsku. Nasz w Zabrzu powstał tu jako drugi w 1858 roku, pierwszy był w Rybniku, rok wcześniej.

W latach 1901-05 znacznie go rozbudowano pod kierownictwem zdolnego architekta z Berlina Arnolda Hartmanna, autora wielu najważniejszych w Zabrzu budowli.

Knappschaftsverein – Górnośląska Spółka Bracka siedzibę miała w Tarnowskich Górach i wsławiła się tym że na przełomie XIX i XX stulecia miała najniższy stan chorych i najmniejszą umieralność z wszystkich Spółek Brackich w Rzeszy.
Ta pocztówka opisana jest „Szpital Bracki-Łaźnia” i są na niej stara i nowa nazwa wsi. //Zabrze O.-S. teraz „Hindenburg O.-S. // Wydano ją prawdopodobnie przed 1915 rokiem i potem dodrukowano nową nazwę. Wysłana była w 1916 roku pocztą polową, na co wskazuje brak znaczka i dopisek „Feld – Postkarte”. W czasie I wojny światowej leczono tam również rannych żołnierzy.

Wydawcy nie podano. Opracował: Andrzej Dutkiewicz. Pocztówka z kolekcji autora. ​ 02.09.2016