Pocztówki powojenne

Teatr Nowy z lat 60-tych

Teatr Nowy z lat 60-tych.

Wydawca: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Teatr Nowy, niegdyś kasyno huty Donnersmarck, fotografowany był bardzo często. Tu widać bardzo dokładnie że ulica Mikulczycka przebiegała niegdyś łukiem pod samymi schodami teatru, tam gdzie teraz znajdziemy parking. Jest też jeszcze „akwarium” jak nazywano szklaną budowlę przed wejściem, zlikwidowaną w czasie remontu w latach 90-tych. I ta przekrzywiona ciężarówka polskiej marki „Star”zdradza że to widok z lat 60-tych. Wydawca: Biuro Wydawnicze „Ruch”.