Pocztówki Włodzimierza Wysockiego.

Gospody w Pawłowie na pocztówkach.

Pierwsza z pocztówek, wykonana metodą litografii to pozdrowienia z Pawłowa ( Gruss aus Paulsdorf), dokładniej z „Gospody i restauracji ogrodowej Johana Urbannka”.

Mieściła się prawdopodobnie na skrzyżowaniu Mendego i Brejzy, ale to tylko przypuszczenie.

Ale może ktoś wie lepiej, albo ma kogo spytać? Proszą o kontakt.

Pan Urbannek prowadził tam również sklep kolonialny, jak nazywano niegdyś takie z towarami spożywczymi pochodzącymi z krajów pozaeuropejskich. Ale takie nazwy przybierały również dla splendoru zwykłe sklepy spożywcze, oferując kilka zamorskich wyrobów.

W głębi przy płocie jest wejście do ogrodowej restauracji.

Pocztówka wydana została ok. 1900 roku.

Urbanneks Gasthaus und Garten – Restaurant.

Wydawca: Verlag von Volkmann, Photogr., Gleiwitz O/Schlesien Bahnhoffstr.

Johan Urbannek Restauration & Colonialwarenhandlung.

Druga pocztówka, również z gospodą, w obiegu w roku 1914.

Centrum życia społecznego, w należącym wówczas do Powiatu Zabrze Pawłowa, była sala i restauracja ogrodowa Paula Skoludka, gdzie odbywały się koncerty i zabawy.

Lewy z widocznych tu budynków należał do starszej gospody, ten z prawej, o ciekawej architekturze, stanął na miejscu mniejszego, który wyburzono. Wejście do restauracji mieściło się z prawej strony nowego domu, pod szyldem „Zum Ausschank” (do wyszynku).

Wyszynk – miejsce (karczma, gospoda, restauracja, bar itp.), gdzie sprzedaje się napoje alkoholowe, które wypijane są w miejscu ich zakupu.   Wikipedia.

Sala i restauracja ogrodowa Paula Skoludka. Pawłów powiat Zabrze.

Wydawca: Adolf Barth, Phot. Kunstanstalt, Gleiwitz.

Użyte tu w opisie na pocztówce francuskie, modne wówczas słowo „établissement” ma wiele znaczeń: instytucja, założenie, przedsiębiorstwo.

Paul Skoludek był w bardzo w Pawłowie ważną i wpływową osobistością. Ten oberżysta, właściciel gruntów i nieruchomości, był również ostatnim społecznym i niepłatnym sołtysem tej wsi.    Urząd ten złożył w 1913 roku, a następcą płatnym już urzędnikiem, został jego syn również Paul (Paweł).

Pisała o tym Gazeta Robotnicza w numerze z lutego 1913 roku.

Gazeta Robotnicza 1913.

Wybudowany w 1933 roku kościół, stanął na gruncie odkupionym od Pawła Skoludka.

Prócz tych dwóch, znane były w Pawłowie jeszcze lokale u pana Lesza i u pana Raszki.

Opracował Andrzej Dutkiewicz.      Artykuł prasowy nadesłał  Rafał Tylenda.               04.07.2020

Źródła:     http://www.pawel.katowice.opoka.org.pl/cms/?q=node/36

Bielszowice, Kończyce, Pawłów Historyczny zarys. Napisał KS. PROB. DR JÓZEF

KNOSAŁA 1928 .

https://sbc.org.pl/dlibra

Wszystkie te archiwalne pocztówki pochodzą z kolekcji  Włodzimierza Wysockiego  który kolekcjonuje je już ponad 20 lat, w jego posiadaniu jest około 700 egzemplarzy. Były wystawione w Galerii Muzeum Miejskiego Cafe Silesia w od 14 marca do 5 maja 2019 roku.

Dzięki jego uprzejmości i ogromnej pomocy pani  Urszuli Wieczorek  z Muzeum Miejskiego w Zabrzu możemy je tu wszystkie zobaczyć, za co serdecznie im obu dziękuję.

Andrzej Dutkiewicz.