Zdjęcia powojenne-Zabrze

Pochód 1-szo majowy 1950 r. o wzniosłym i bojowym charakterze.

Te trzy zdjęcia o wymiarach 5,5 x 8,2 cm zostały wykonane w dniu 1 maja 1950 roku w Zabrzu. Zdjęcia prezentujemy dzięki uprzejmości Pana Macieja Głowaczewskiego.
W „Trybunie Robotniczej” z dnia 2 maja 1950 roku znalazło się sprawozdanie z pochodu:

Pochód dociera do placu Wolności.

Pochód dociera do placu Wolności.

Pochód na ulicy Karola Miarki.

Pochód na ulicy Karola Miarki.

„Nigdy jeszcze 1 Maja w Zabrzu nie miał tak wzniosłego i bojowego charakteru jak w tym roku. Manifestacja 1 – majowa była nie tylko przeglądem bojowych sił bohaterskiej klasy robotniczej Zabrza, która wykonała z nadwyżką produkcyjne zobowiązania 1 – majowe, lecz również potężną manifestacją na rzecz pokoju i międzynarodowej solidarności proletariatu.
Na czele zakładów pracy kroczyła dumnie załoga kopalni „Pstrowski” z transparentem meldującym o wykonaniu Czynu 1 – majowego w 114,5%. Stały wzrost wydajności pracy w ciągu ubiegłych lat ilustrowały tablice na samochodach.

Pochód minął pl. Wolności w kierunku dworca.

Pochód minął pl. Wolności w kierunku dworca.

Jeden z samochodów kopalni „Makoszowy” obrazował plastycznie korzyści płynące z nadania Karty Górniczej. Na czele zwartej kolumny załogi huty „Zabrze”, maszerowało 16 – osobowe koło korespondentów „Trybuny Robotniczej” przy hucie „Zabrze” niosących tablicę z odznaką korespondenta robotniczego” Uczestnicy manifestacji wznosili podczas pochodu nie milknące okrzyki na cześć pokoju. 85 tysięcy ust skandowało wielokrotnie dwa ściśle związane ze sobą wyrazy „POKÓJ _ STALIN !”

Przykład nachalnej propagandy z czasów komunistycznych. Warto zwrócić uwagę na oryginalny krój męskich spodni z tamtych czasów.

Źródło: Strona internetowa Śląskiej Biblioteki Cyfrowej sbc.org.pl   „Trybuna Robotnicza” z dnia 2 maja 1950 roku – Prawa Polskapresse.

Opracował: Dariusz Guz.                                10.09.2015