Pocztówki Zabrze

Szpital Górniczy jako lazaret w latach I wś.

Szpital przy ulicy 3-go maja (Dorotheenstraße) powstał w roku 1858, jako drugi wybudowany przez utworzoną tylko rok wcześniej w Tarnowskich Górach, Górnośląską Spółkę Bracką (Oberschlesischer Knappschaftsverein). Do 1914 roku Spółka Bracka postawiła na Górnym Śląsku 17 górniczych szpitali.
Największa modernizacja tego w Zabrzu, miała miejsce w latach 1904-1907 pod kierownictwem architekta z Berlina, Arnolda Hartmanna.

W pruskiej Prowincji Śląskiej w roku 1917 istniały cztery Spółki Brackie i posiadały 197.496 członków.

Knappschaftslazarett

Dagobert Kaiser, Zabrze.

Wniosek o zmianę nazwy wsi i powiatu z “Zabrze” na “Hindenburg”, przedstawiony został 3 grudnia 1914 roku i jednogłośnie został uchwalony. 21 Lutego 1915 roku Cesarz Wilhelm II zezwolił na tą zmianę. W marcu zmieniono nazwę okręgu pocztowego, a dopiero w maju nazwę dworca kolejowego. Na pocztówce stempel pocztowy jest jeszcze z nazwą „Zabrze”, natomiast stempel szpitalny już został zmieniony na obowiązującą nazwę – Hindenburg.

Front kartki również zawiera dwie nazwy. Nikt bowiem nie myślał o wyrzucaniu już wydrukowanych, więc nazwę Zabrze często skreślało się, dodając nową lub robiło stempel, jak w tym wypadku.

Fotografię wykonano w kierunku kościoła św. Anny, który widzimy w tle. Mamy tu więc widok z obecnej ulicy Krasińskiego. Wszystkie szpitalne budynki, które widzimy na pocztówce stoją do dzisiaj, choć ich otoczenie się zmieniło. Po lewej stronie widzimy wybudowaną pod koniec 1905 roku wieżę wraz z otaczającymi ją budynkami kuchni, kotłowni i pralni. Po prawej stronie największy budynek szpitala, pawilon chirurgiczny, który gotowy był pod koniec 1907 roku.

Pieczątka: Lazaret* Zapasowy Hindenburg O/S (powinno być O.-S).

 Lazaret – dawne określenie szpitala wojskowego.

Wydawca: Dagobert Kaiser, Zabrze.

Tłumaczenie korespondencji: Joachim Walenzyk


Opracował Rafał Tylenda.                    Pocztówka z jego kolekcji.                     10.08.2023