Muzeum – przedmioty

Popielniczka z reklamą huty szkła Wilhelma Eisnera ul: Boboli

Eisner Glasfabrik Hindenburg.

Szkło, porcelana, towary luksusowe i upominki.

Ohme Porzellan.

Popielniczka z reklamą huty szkła Wilhelma Eisnera, która zupełnie dziś zapomniana, stała w samym centrum Zabrza tam gdzie dziś znajdziemy targowisko przy Piastowskiej i Boboli. Stojąc na chodniku przy ulicy Boboli można było spoglądać do hali produkcyjnej huty. Jej zabudowania sięgały aż do byłej dyrekcji huty „Zabrze” (Donnersmarckhuette), obecnego ratusza. Założył ją w 1866 r. Niemiec żydowskiego pochodzenia Wilhelm Eisner. Produkowała przede wszystkim butelki i szkło okienne. Pod koniec lat 30-stych naziści odebrali firmę żydowskiej rodzinie. Prowadzący ją po śmierci ojca synowie nie przeżyli Holocaustu. Huta pracowała nadal, również po wojnie jako zakład państwowy. Pod nazwą „Huta Szkła Piast” zakończyła swą działalność w 1973 roku.
​Producentem popielniczki była fabryka porcelany „Ohme” z dolnośląskiego Szczawienka.
Eksponat prezentujemy dzięki panu Marcinowi Pogrzebie.
Źródło: artykuł Bartosza Pudełki w Dzienniku Zachodnim.     Opracował: Andrzej Dutkiewicz. 25.06.2016