Muzeum – dokumenty

Deutsche Arbeitsfront, książeczka członkowska i legitymacja.

DAF, czyli Deutsche Arbeitsfront (Niemiecki Front Pracy) powstał w w 1933 roku i był w faszystowskich Niemczech formą związku zawodowego zrzeszającego zarówno pracobiorców jak i pracodawców. Wszystkie i inne związki zawodowe została zabronione.

1. Okładka z symbolem DAF-u

2. Uwagi i dane osobowe.

3. Pieczęć: Okręg Górny Śląsk, Urząd Hindenburg.

Ta książeczka członkowska DAF wystawiona została w Hindenburg O.S. (Zabrze) w 1943 roku dla robotnicy, pani Getrud Piechatzek. Na zdjęciach przedstawione są niektóre strony, pieczęcie i wpisy do książeczki. 1. Okładka z symbolem DAF-u. 2. Uwagi i dane osobowe. 3. Pieczęć: Okręg Górny Śląsk, Urząd Hindenburg.

4. Nota o przerwach w płaceniu składek i dzieciach członka.

5. Znaczki składkowe i pieczęć potwierdzająca opłatę przez Wydział Wynagrodzeń i Zarobków Urzędu Burmistrza.

6. Znaczki składkowe z godłem organizacji z prawej strony.

4. Nota o przerwach w płaceniu składek i dzieciach członka. 5. Znaczki składkowe i pieczęć potwierdzająca opłatę przez Wydział Wynagrodzeń i Zarobków Urzędu Burmistrza. 6. Znaczki składkowe z godłem organizacji z prawej strony.

To jest inna forma dokumentu przynależności do tej organizacji. Legitymacja (kopia).

Otrzymał ją urodzony w 1902 roku mieszkaniec Pawłowa, pracownik kopalni „Wolfgang” (Walenty-Wawel) w Rudzie Śląskiej.

Wystawiono ją 1 czerwca 1940 roku. Jak napisane w tym dokumencie, właściwa legitymacja znajdowała się w biurze DAF, a to zaświadczenie było do dyspozycji członka na co dzień.

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.              Dokumenty z archiwum autora.                                  12.04 2022