Muzeum – dokumenty

Deutsche Arbeitsfront, książeczka członkowska 1943

DAF, czyli Deutsche Arbeitsfront (Niemiecki Front Pracy) powstał w w 1933 roku i był w faszystowskich Niemczech formą związku zawodowego zrzeszającego zarówno pracobiorców jak i pracodawców. Wszystkie i inne związki zawodowe została zabronione.

1. Okładka z symbolem DAF-u

2. Uwagi i dane osobowe.

3. Pieczęć: Okręg Górny Śląsk, Urząd Hindenburg.

Ta książeczka członkowska DAF wystawiona została w Hindenburg O.S. (Zabrze) w 1943 roku dla robotnicy, pani Getrud Piechatzek. Na zdjęciach przedstawione są niektóre strony, pieczęcie i wpisy do książeczki. 1. Okładka z symbolem DAF-u. 2. Uwagi i dane osobowe. 3. Pieczęć: Okręg Górny Śląsk, Urząd Hindenburg.

4. Nota o przerwach w płaceniu składek i dzieciach członka.

5. Znaczki składkowe i pieczęć potwierdzająca opłatę przez Wydział Wynagrodzeń i Zarobków Urzędu Burmistrza.

6. Znaczki składkowe z godłem organizacji z prawej strony.

4. Nota o przerwach w płaceniu składek i dzieciach członka. 5. Znaczki składkowe i pieczęć potwierdzająca opłatę przez Wydział Wynagrodzeń i Zarobków Urzędu Burmistrza. 6. Znaczki składkowe z godłem organizacji z prawej strony.

Opracował:  Andrzej Dutkiewicz.                      Eksponat z kolekcji autora.