Krajoznawczy album zdjęć z wyjaśniającym tekstem, opracowany przez Theodora Juroka w Essen. Wydany w 1964 r.