Zobacz duży zbiór zdjęć Zaborza na www.zabrze.aplus.pl


, ,

Nastawnia ZWK (Zabrze-Wschód-Kopalnia) przy wielotorowej bocznicy kolejowej kop. Zabrze (Königin-Luise-Grube). Następczyni nastawni zniszczonej w katastrofie kolejowej w latach 60-tych. Zdjęcia Andreasa Kościelnego z 1995 roku.

Ulica Piekarska w 1995 r.

Kajaki na Zaborzu.

Zaborze Kajaki