Zdjecia powojenne Pawlow

Zdjęcia    powojenne   –  Pawłów.


1
Zdjęcie z lewej strony mogło by pochodzić sprzed wojny. Towarzystwo weselne przed domem przy ul. Obrońców Westerplatte nr.23 którego właścicielem był pan Dziuba. Znamy taki motyw z każdego prawie tradycyjnego wesela. Ale pozory mylą, ta fotografia jest z roku 1964, z Pawłowa gdzie długo pielęgnowało się tradycje. Obok widok na którym fotograf stoi w drzwiach kościoła św. Pawła w Pawłowie, a w tle szkoła podstawowa, jedno z osiągnięć polskiej architektury okresu międzywojennego. Projekt Tadeusza Michejdy z 1936 r.    Zdjęcia z archiwum Andrzeja Kościelnego.                                             15.05.2016