Biskupice

Biskupice      Biskupitz       Pocztówki.


2


Borsigwerk Max Czech Zabrze  Biskupitz

Partie aus dem Borsigwerk.

Borsigwerk Max Czech Zabrze  Biskupitz

Verlag von Max Czech.
Ta czarno-biała
pocztówka o tytule „Fragment Borsigwerku” wysłana została do
Gostynia w 1906 roku. Borsigwerk koło Biskupic skupiał w sobie
kopalnię „Jadwiga” (Hedwigswunsch), hutę żelaza, koksownię,
gazownię, cegielnię i wiele innych zakładów. Był częścią
koncernu rodziny Borsig z centralą w Berlinie. Jego historia w
Zabrzu zaczyna się w roku 1854 i trwa do dzisiaj w postaci już
tylko koksowni i osiedla robotniczego nazywanego często Bożywerk.            
Przesyłki nadane w
wagonach pocztowych otrzymywały taką pieczątkę jak tutaj na
znaczku, z napisem Bahnpost (Poczta Kolejowa), numerem i relacją
pociągu. Ostatni wagon pocztowy na PKP odbył swą podróż w maju
2011 roku.

Wydawca: Verlag von Max
Czech, Zabrze und Biskupitz.
(Pocztówkę publikujemy
dzięki uprzejmości GrieserCom Philatelie).                                    31.08.2014

To po wojnie wydana w Niemczech pocztówka. Przedstawia uroczystości barbórkowe w cechowni (najprawdopodobniej) kopalni „Hedwig Wunsch”, po wojnie nadano jej polską nazwę „Jadwiga”, później kop. „Pstrowski”.  Zdjęcie wykonano między 1933 a 1944 rokiem. Na stołach widoczne proporce z
hakenkreuzem.    
Wydawca: Oberschlesischer Heimatverlag Augsburg. 1973.