Zdjęcia nowe Kończyce.

Zabrze   Kończyce.       Zdjęcia  nowe.


Zabrzański koniec świata,
czyli  ni to miejska, ni to wiejska dzielnica miasta,
założona przez Mathiasa Wilczka w 1776 roku i nazwana Kunzendorf kolonia.   Do 1951
roku samodzielna gmina, jako jedna z trzech obok Pawłowa i Makoszów w granicach
Polski od 1922 do 1939 roku.   W 1922 r. chciano ją nazwać Kunatów, ale ostatecznie ksiądz Knosała “ochrzcił” ją  jako Kończyce.
1


Doskonale oddany charakter
Kończyc na zdjęciach Janusza Rudego. Jesień roku 2014.