Fotograf Neumann

Zabrzańscy    Fotografowie.               Ernst Neumann. 


Neumann Ernst – w poniedziałkowej gazecie Der oberschlesische Wanderer z 6 kwietnia 1925 roku ukazało się ogłoszenie:                  
                                      Otwarcie !!
W Zaborzu A przy ul. Wolności 117 w domu mistrza piekarskiego Paula Pospiecha otworzyłem atelier fotograficzne i serdecznie proszę szanowną publiczność z Zaborza
i okolic w potrzebie życzliwie wziąć to pod uwagę.
Z wyrazami szacunku
Ernst Neumann, Fotograf.
W wydaniu sobotnio – niedzielnym gazety Der oberschlesische Wanderer z 29 i 30 grudnia 1928 można było przeczytać:

Jako narzeczeni pozdrawiają w Nowym Roku 1929 Hella Fross i Ernst Neumann fotograf.  
Ostatni raz informacja o działalności Ernsta Neumanna jako fotografa w zabrzańskim atelier zlokalizowanym przy ul. Wolności 469 pojawia się w „Das Einwohnerbuch 1929 Der Stadt Hindenburg Bearbeitet nach amtlichem Material von Stadt inspektor Erich Hoedt, Hindenburg Verlag Heinrich & Co, GmbH, Hindenburg (Oberschl.) Juli 1929”. (Spis mieszkańców miasta Hindenburg 1929)  
Zdjęcie wykonane w Atelier Neumann. Wysokość 14,5 cm, szerokość 10,3 cm,
naklejone na kartoniku o wysokości 16,6 cm, szerokości 10,8 cm i grubości 1 mm.
​Na kartoniku napis:
Atelier    Neumann    Zaborze    O/S.
Zdjęcie wykonane w Atelier Neumann. Wysokość 14,5 cm, szerokość 10,4 cm, naklejone na
kartoniku o wysokości 16,7 cm, szerokości 10,8 cm i grubości 1 mm.
Na kartoniku napis:
Atelier   Neumann   Zaborze   O/S.
Zdjęcie wykonane w Atelier Neumann. Wysokość 13,6 cm, szerokość 8,7 cm. Na rewersie zdjęcia pieczątka E.Neumann Photograph Zaborze O.S.

Opracował    Dariusz Guz.           Fotografie z archiwum autora.              27.07.2016.