Pocztówki Zabrza.

Architektura.

Zdjęcia nowe Biskupice

 

Zabrze    Biskupice.         Zdjęcia   nowe.


8
Najmniejszy cmentarz w Zabrzu znajdziemy w Biskupicach. Ewangelicka nekropolia przy ulicy Lelewela istnieje od 1871 roku. Fotografował Piotr Herszowski.    06.08.2016

7

Biskupice, najstarsza
dzielnica Zabrza ma w sobie nie tylko pokłady węgla, ale i pokłady
typowo śląskiego uroku. Zauważył to Janusz Rudy spacerując tam
jesienią 2014 z aparatem.
 


Zdjęcia: Janusz Rudy.
 


6


Zabrzański “warownia
jurajska”. Ruiny spichlerza z XVII stulecia w Biskupicach.
 

Polecamy film Rafała Tylendy o spichlerzu.        Zdjęcia: Andrzej Dutkiewicz.     17.09.2014

5

Takie prawie malarskie
widoki zobaczymy patrząc na Biskupice z krańców Zaborza przy
głównym szlaku kolejowym. Zdjęcia wykonałem w marcu 2014 r.
Głównymi motywami są koksownia „Jadwiga” i osiedle robotnicze
„Borsigwerk”, które znajdują się na osi toru kolei piaskowej.
Wbrew pozorom nie przebiega on przez osiedle, lecz tuż przed nim
skręca w lewo. Biskupice przecinają tory dwóch niezależnie
budowanych kolei piaskowych. Ten na zdjęciu wybudowało państwo
pruskie. Drugi 23- kilometrowy z Dzierżna, uruchomiły w 1913 roku
wspólnie zakłady Borsiga i Ballestrema. Na jednym zdjęciu widoczny
jest kościół parafii św Jana Chrzciciela. To wspaniałe miejsce
pokazał mi Piotr Herszowski.        Andrzej Dutkiewicz       27.04.14

Fantastyczne zdjęcia
Macieja Mutwila przedstawiające „naszą”, ostatnią koksownię
“Jadwiga”. Po zamknięciu wszystkich innych Zabrze uzyskało czystsze
powietrze, ale straciło na malowniczości. Kto z was
pamięta jeszcze wysoko strzelające płomienie po zmroku?
Zapraszam
na blog Macieja pt: „Oddech Przemysłu”.
http://maciejmutwil.blogspot.de/

To zdjęcia z 2003
roku, praktycznie nie istniejącego już dworca „Borsigwerk” w
Biskupicach, które nie znalazły się w artykule o tym dworcu na
www.zabrze.aplus.pl (Tylko
jedno). Jako dworzec graniczny w latach 1922-45 odgrywał on
dużą rolę w kolejowym transporcie towarów
między takimi krajami jak Polska, Związek Radziecki, Rumunia
z jednej strony, a Niemcy, Francja, Belgia, Holandia oraz
Czechosłowacja, Szwajcaria, Włochy z drugiej strony. Przez dworzec
przejeżdżało dziennie do 800 wagonów.
Zapraszam do lektury artykułu o dworcu
.


Koksownia „Jadwiga” na przeźroczach
wykonanych w ok. 2004 roku. Autor: Andrzej Dutkiewicz
 Ciekawostki z Biskupic 2013.
Autor: Rafał Tylenda.
 

Kop Makoszowy pocztowki i zdjecia

 

Moje  Zabrze – Przemysł.        Kopalnia   “Makoszowy – Dellbrück”.  

Pocztówki  i  zdjęcia.


2

Kolejne historyczne już zdjęcie w naszych zasobach. Rok 1972 kopalnia Makoszowy ( Dellbrückschächte) i szyb I z przedziałami A i B. Był pierwszym szybem kopalni na polu górniczym „Zero”. Jego głębienie rozpoczęto ok.1900r i osiągnął głębokość 850m. W przedziale Ia funkcjonowały dwie czteropiętrowe klatki. Natomiast w zlikwidowanym w latach 90-tych przedziale Ib zamontowane były 2 sześciotonowe skipy. W dniu 31 grudnia 2016 r. w kopalni ostatecznie wstrzymano wydobycie.

Opracował Piotr Herszowski. Zdjęcie z archiwum autora.

​25.01.2018

 

Obraz

kwk-makoszowy-szyb-1


1

Wieża gaśnicza koksowni “Makoszowy” (Dellbrück) na pocztówce Maxa Steckla z 1935 roku.

Zdjęcie może nie spektakularne, ale ważne jako dokument, gdyż jego autorem jest sam jeden z największych śląskich fotografów . ​
Obraz

Max Steckel (1870-1947), jak pisze Wikipedia: „Niemiecki fotograf Górnego Śląska, pionier fotografii przemysłowej oraz fotografowania dzikich zwierząt, osobisty fotograf książąt Hohenlohe-Öhringen”. W 1895 roku wydał album pt: „Vereinigte Kӧnigs- & Laurahütte” w którym przedstawił fotografie 33 kopalń koncernu. Był prawdopodobnie pierwszym który utrwalił pracę górników na kliszy już pod koniec XIX wieku.

Koksownia „Makoszowy”  była najmłodszą, ostatnią które powstała w Zabrzu, w roku 1908. Była również ostatnią zamkniętą, w roku 2002. Zbudowano ją przy uruchomionej dwa lata wcześniej kopalni „ Dellbrück-Schächte” (kop. Makoszowy), która przed rokiem zakończyła swe wydobycie.
Więcej o koksowni w naszym archiwum: http://aplus.historia-zabrza.pl/dzielnice_zabrza_makoszowy_koksownia.html
Max Steckel wykonał w okresie międzywojennym serię zdjęć które złożyły się na następny górniczy album zatytułowany „Czarne Diamenty”. Znalazło się w nim też wiele ujęć z Zabrza, wówczas Hindenburg O.S. Miał u nas również krótko swoje atelier, zamknął je w 1935 roku. Tą pocztówkę wydał właśnie w tym „zabrzańskim” okresie, oczym świadczy opis na odwrocie w środku (Oryginalne zdjęcie wydawnictwa Max Steckel , Hindenburg- B). ​
Wydawca: Verlag Max Steckel, Hindenburg-B.
Opracował:  Andrzej Dutkiewicz.  Pocztówka z archiwum autora.
Źródła:  http://aplus.historia-zabrza.pl/dzielnice_zabrza_makoszowy_koksownia.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Max_Steckel

Zdjęcia nowe Rokitnica

 

Zabrze   Rokitnica.       Zdjęcia      nowe.


Powstanie dworku w Rokitnicy owiane jest tajemnicą.  Jego budowniczym był być może starosta von Tieschowitz, długoletni właściciel majątku. Ale istnieje również przypuszczenie iż postawił go Friedrich Grundmann, budowniczy Katowic, który pewien czas dzierżawił Rokitnicę. Grundmann kazał przebudować swą willą w Katowicach w stylu włoskim dodając jej również wieżyczkę. Odpowiada to stylowi rokitnickiego dworku. Po wojnie folwark i należący do niego dworek przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne, po którego upadku budynek popadł w ruinę.   Na zdjęciach Piotra Brzeziny zobaczymy również malowidła ścienne wewnątrz budynku.

Dworek w Rokitnicy.       Autor zdjęć: Piotr Brzezina.