Winiety

Zabrze   Muzeum.     Winiety   –   Siegelmarken.


Dowiedz się co to
są WINIETY i zobacz kolekcję w MUZEUM na www.zabrze.aplus.pl12
Co mają wspólnego Zaborze z Berlinem? Jedna z rzadkich winiet z Zabrza, “Caesar Wollheim Berlin & Zaborze” zdradza odpowiedź. Zalepiano nią korespondencję firmy którą założył niemiecko-żydowski hurtownik (Großhändler) węgla Caesar Wollheim (1814–1882), człowiek który zaopatrywał Berlin w górnośląskie paliwo. Firma która po jego śmierci bardzo się rozrosła i wybudowała stocznię produkującą statki rzeczne do transportu węgla , otwarła na Zaborzu w 1894 roku fabrykę ​brykietów, która produkowała je do 1973 roku, a jej charakterystyczne budynki wyburzono w roku 2006.
 W 1920 roku zakład usamodzielnił się pod nazwą „Brikettfabrik Zaborze” G.m.b.H. (spółka z.o.o.). W latach 1927-28 wytwórnię poddano gruntownej modernizacji. Stała na rogu ulic Wolności i Rymera. Z pobliską kopalnią „Królowa Luiza” (kop. Zabrze – pole Zachód, obecnie skansen zabytkowy) łączył ją przechodzący nad ulicą Wolności tor kolei wąskotorowej i taśmociąg. Ostatnim właścicielem budynków zakładu były Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, późniejsze Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne – KOPEX.

​Andrzej Dutkiewicz- zbiór własny.


11
Tą niebieską winietą zalepiano korespondencję egzekutora (komornika) Królewskiego Sądu Rejonowego w Zabrzu. Z faktu że użyto nazwy Zabrze i Sąd Królewski wynika że winiety tej używano do okresu I wojny światowej.
​Amtsgericht w Zabrzu utworzono w 1879r. Do obecnej siedziby przy ulicy 3-go maja wprowadził się w roku 1894.  

​Ze zbiorów Andrzeja Dutkiewicza.              22.01.2016


10
Wielu narzeka że w Zabrzu same banki 🙂 Ale w przeszłości też ich było dużo. Na ulicy Hüttenstrasse 4 (tak do roku 1927 nazywała się ulica Powstańców Śląskich) siedzibę miał np.: Breslauer Disconto-Bank Commandite Zabrze. Bank powstał w połowie 19 wieku we Wrocławiu. Działał do 1913 roku gdy Darmstädter Bank objął go wraz z 19 filiami. Na miejscu zniszczonej w 1945 roku kamienicy z zabrzańską filią Banku stoi nowy budynek. Naprzeciw siedziby Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Pozostała po niej pamiątka. Zalepka służąca do zaklejania urzędowej poczty, lub nalepiania jako pieczęć. Ma średnicą ok. 4 cm. 26.07.2015.

Z kolekcji Andrzeja Dutkiewicza.   


9

Zabrze jako miasto
powiatowe w latach 1873 do końca 1926 roku posiadało odpowiednie
organy administracji powiatu i do znakowania korespondencji używało
takiej winiety. Jej treść „Komitet Powiatowy na Powiat Zabrze”.
Kolor czarny, a taka sama zalepka koloru zielonego znajduje się w
zbiorcze na starej stronie zabrze.aplus.pl

17.11.2014


8

Tekst na zalepce mówi: Zarząd Gminy Kunzendorf – powiat Hindenburg O/S. – to stara nazwa Kończyc pochodząca od nazwiska Kunze, które nosił prawdopodobnie pierwszy wójt tej wsi. Powstała w 1777 roku jako ostatnia z kolonii założonych przez Matthiasa Wilczka, właściciela Zabrza. Nazwę „Kończyce” zawdzięczamy historykowi i księdzu Józefowi Knossale (Jozef Knossalla) 1887-1951, który był tam kuratusem. Kończyce należały do istniejącego w latach 1873-1922 powiatu Zabrze. Tą winietę używano po roku 1915, gdy Zabrze przemianowano na Hindenburg O.S. 


7

Niebieski był chyba
ulubionym kolorem dawnych zabrzańskich urzędów. Kolejna winieta,
używana była przez Königlich Preußische Amtsgericht (Królewski
Pruski Sąd Administracyjny). Sądy tego stopnia wprowadzono w Rzeszy
po ujednoliceniu sądownictwa w kraju w 1879 roku. Zalepki używane w
tym czasie przez sądy administracyjne w innych miejscowościach
wyglądały tak samo, z odpowiednio inną nazwą miejscowości.
 
22.09.2014


6

Winieta w kolorze
granatowym którą sygnowała i zalepiała korespondencją Królewska
Dyrekcja Policji – Zabrze G. Śl. Używana do 1915 roku.
Później Zabrze przemianowano na Hindenburg O.S.
                                                                          12.09.2014 


Donnersmarckhütte, Hindenburg O/S Eisen und Kohlenwerke Akt.Ges.Donnersmarckhütte, Hindenburg O/S

Bardzo rzadka winieta
wydana po przemianowaniu Zabrza na Hindenburg O/S w lutym 1915 roku.
Używana do korespondencji i dokumentów Huty Donnersmarck
Hindenburg G. Śl. / Górnośląskie Zakłady Metalowe i Górnicze
Spółka Akcyjna – jak głoszą napisy na tej winiecie.
     

                                                                                      28.05.14siegelmarke zabrze hindenburg

Winieta sprzed 1915 roku.  Sygnowano i zaklejano nią pocztę Przedstawicielstwa Powiatowego powiatu Zabrze, jak w tekście niemieckim wokół orła cesarskiego.  Pierwsze takie winiety wprowadzono w Niemczech do użytku około roku 1870. Bild

Bielszowice należały do istniejącego w latach 1873-1927 powiatu Zabrze. Od 1915 powiatu Hindenburg O/S.  Na winiecie widzimy opis:  Urząd Bielszowice  –  Powiat Zabrze.
Wielką rzadkością było iż siedzibą powiatu była wieś, jak w przypadku Zabrza aż do 1922r. 

Königlicher Landrath des Kreises Zabrze powiat ZabrzeKöniglicher Landrath des Kreises Zabrze

Winieta używana do zaklejania korespondencji i oznaczania dokumentów Królewskiego Starosty Powiatu Zabrzańskiego. Tekst niemiecki: Königlicher
Landrath des Kreises Zabrze. 
Zabrze stolicą powiatu zostało w 1873 roku, powiat zlikwidowano 31 grudnia 1926 roku.
Od 1915 roku był to Powiat Hindenburg.  A. Borsig, Borsigwerk Górny Śląsk, zarząd hut i kopalń.A. Borsig, Borsigwerk

Nowością jest w muzeum winieta berlińskiej firmy „Borsigwerke”, dokładniej jej oddziału w Biskupicach. Napis na winiecie: A. Borsig, Borsigwerk Górny Śląsk, zarząd hut i kopalń. Pochodzi prawdopodobnie sprzed 1932 roku, gdyż wtedy to na skutek niekorzystnego dla przemysłu podziału Górnego Śląska i utraty rynków zbytu zlikwidowano w Biskupicach hutę.