Kolej

Kolejowy Ruch Regionalny w Zabrzu

Te dwie fotografie przedstawiają wiadukt kolejowy znajdujący się na polach między Zaborzem a Biskupicami. Górą przebiega linia kolejowa 137 Katowice-Legnica, dołem tor kolei piaskowej. Od Zaborza dojść tam można ulicą Szyb Jerzy, od Biskupic Trębacką, od Rudy Torową.
Mimo iż dzieli je około 5 lat, wyraźnie różnią się od siebie.

Wiadukt nad koleją piaskową w 1985 roku.

Budowa wiaduktu KRR w 1989 roku.

Na zdjęciu z 1985 roku widzimy dziecko na tle wiaduktu nad koleją piaskową . W 1989 roku widać tam tego samego chłopaka i rozpoczynającą się budowę położonego równolegle wiaduktu KRR(Kolejowy Ruch Regionalny). Miał to być kolejowy odpowiednik dzisiejszej DTŚ. Pierwsze plany pochodzą z 1972 roku, prace rozpoczęły się w 1987. Chodziło o sieć szybkich połączeń kolejowych na osobnym torowisku łączącym miasta aglomeracji górnośląskich. Najwięcej zrobiono właśnie w Zabrzu. Położono już tory na podsypce z tłucznia. W okolicy ul. Cmentarnej, zbudowano nastawnie i kładkę dla pieszych (patrz zdjęcia na dole strony).  W miejscach widocznych na zdjęciach wybudowano trzy wiadukty. Kolejowy, drogowy i jeden obecnie prawie cały zasypany pod którym prawdopodobnie miała przebiegać droga łącząca Zaborze z Biskupicami.

Niestety finansowanie tej inwestycji szybko się skończyło. Tory rozebrano, a obiekty inżynieryjne straszą do dziś. Co się zmieniło od tego czasu?. Jak widać kolej piaskowa była zelektryfikowana, widać zwrotnice toru do zwałowiska kop. Zabrze. Obecnie to tylko wspomnienia.

Na zdjęciu z prawej strony widać ten wiadukt obecnie. Z przodu nowszy dla KRR, w głębi stary. (2016)

Wiadukt obecnie. Z przodu nowszy dla KRR, w głębi stary. ​ (2016)

Wszystkie trzy obiekty znajdujące się w niewielkiej od siebie odległości widać na tym wycinku z Google Maps.

Google Maps

Co jeszcze pozostało z niedokończonej inwestycji?

To zdjecie przedstawia wspomniany juz wiadukt drogowy w chwili obecnej.

wiadukt drogowy

Poniżej przekopany tylko pod linię KRR  (ale już nie pod istniejącą linią 137) wiadukt dla (prawdopodobnie) projektowanej drogi z Zaborza do Biskupic. Obecniej uż prawie całkiem zasypany.

1985

Na zdjęciu z roku 1985 widać jednostkę elektryczną, a po lewej stronie torów widzimy nasyp po którym miały jeździć pociągi KRR. Tam gdzie nasyp się urywa powstał wiadukt.
Dla porównania zdjęcie współczesne.

2016

Bliżej centrum znajdziemy jeszcze dwa „zabytki” KRR.

​Imponujące przejście nad torami i wielka betonowa nastawnia. Stoją i niszczeją przy końcu ulicy Cmentarnej.

Tą nastawnię wyburzono w 2017 roku.

Autor: Piotr Herszowski, redakcja: Andrzej Dutkiewicz.
Zdjecia archiwalne: Joachim Herszowski.
Zdjecia wspólczesne: Piotr Herszowski i Andrzej Dutkiewicz.                                                                2016