Mikulczyce        zdjęcia       nowe.


Mikulczycka gorzelnia powstała w 1871 roku. W tym bardzo
nowoczesnym jak na ówczesne czasy obiekcie do napędu maszyn
zastosowano maszynę parową. W czasach świetności produkowała
codziennie 2-3 tyś. litrów spirytusu. W 2011 roku zabudowania
gorzelni zostały wyburzone.      
Zdjęcia Piotra Brzeziny.

Pocztówka na Zabrze.aplus.                                                     Pocztówka na Zabrze-aplus